0113 376116

Plannen en protocollen

Schoolgids

Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast aan de situatie van het aankomend schooljaar. De schoolgids wordt alleen digitaal verspreid. U kunt hier de schoolgids voor 2021-2022 bekijken.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. In Primas scholengroep is onze werkwijze om sociale veiligheid te realiseren en te kunnen waarborgen bovenschools vastgelegd in een veiligheidsplan.

Anti-Pestprotocol

Het team van De Kamperschouw is tegen pesten! In het pestprotocol kunt u lezen op welke wijze stelling genomen worden tegen pesten: anti-pestprotocol

Schoolplan

Elke vier jaar wordt een nieuw schoolplan opgesteld. Het schoolplan beschrijft het beleid voor een langere periode. Een schoolplan bestaat uit vier jaarplannen. Elk jaar wordt het jaarplan tweemaal geëvalueerd. In 2018-2019 is een nieuw schoolplan opgesteld. Het huidige schoolplan kunt u hier inzien: Schoolplan 2019-2023

Hitteplan

Bij extreme hitte wordt volgend protocol ingezet. In het protocol vindt u ook de evaluatie als het protocol beëindig wordt. Hitteprotocol Kamperschouw