0113 376116

Schoolgids

Schoolgids

Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast aan de situatie van het aankomend schooljaar. De schoolgids wordt alleen digitaal verspreid. U kunt hier de schoolgids van 2021-2022 bekijken.

Vrijwillige ouderbijdragen

Bij Primas-scholengroep en de daaronder ressorteerden scholen is de ouderbijdrage te allen tijde vrijwillig.

Het niet voldoen van de ouderbijdrage heeft nooit gevolgen voor de kansen van een kind. Alle leerlingen participeren in alle activiteiten, voor hen worden geen vervangende activiteiten georganiseerd.

Dit heeft naast de extra activiteiten zoals vieringen, feesten, sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp of excursies ook betrekking op ons specifieke aanbod zoals De Pittige Primasklas.

Leerlingen worden (omwille van het niet voldaan van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit uitgesloten.

Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld, en dat iedere andere vorm van financiƫle bijdrage van ouders aan het onderwijs middels instemmingsrecht van onze Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.