0113 376116

MR

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die overleggen over het beleid van De Kamperschouw. De MR bespreekt met directie alle zaken die de school aangaan. De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

Samenstelling

De Samenstelling De MR van de Kamperschouw bestaat uit 4 leden. De samenstelling voor 2021-2022 is als volgt: Oudergeleding: Carla Matthijsse en Jimmy van Goudswaard;
Personeelsgeleding: Miriam Beeke en Jeannette Malcorps.

Vertegenwoordiging

De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en personeel. Wij horen graag van u als er zaken zijn die voor uw kind of de school van belang zijn. Dus heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, kom er mee! Wederzijdse betrokkenheid is immers in het belang van uw kind!

Advies & Instemming

Het jaarverslag van 2020-2021

Instemming Formatie 2021-2022