0113 376116

Ouderbetrokkenheid

Het team van De Kamperschouw vindt het belangrijk dat er een goed contact is tussen school, leerlingen en ouders. De kinderen brengen een groot deel van de week door binnen de muren van de school. Een goed contact tussen ouders en school is daarom van essentieel belang om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Informatieavond / oudergesprekken 

Aan het begin van ieder cursusjaar zijn alle ouders welkom op de informatieavond. De vorm van de informatieavond kan verschillen.

Verder worden er een aantal oudergesprekken gevoerd. In het begin van het schooljaar de startgesprekken. Ouders kunnen hierbij de groepsleerkrachten informeren over de zaken rond hun kind, die voor de school relevant zijn om rekening mee te houden. In november volgen de oudergesprekken om ouders halverwege de eerste rapportgesprekken te vertellen over de voortgang van hun kind. In februari zijn er gesprekken over het eerste rapport. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Aan het eind van het schooljaar is er, indien gewenst, een gesprek over het tweede rapport. Het laatste gesprek is facultatief.

Inloop

Elke woensdagochtend van 8:30 – 9:00 is de directeur voor u beschikbaar om vragen te beantwoorden. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken via mail of telefoon.

Inspraak 

Binnen de school kunnen ouders op diverse manieren participeren. In de medezeggenschapsraad hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. Zie MR.

Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u tevens formulieren waarin u zich kunt opgeven als lid van de vereniging van onze school. Het lidmaatschap staat op naam.

Activiteitencommissie 

Bij speciale activiteiten helpen de ouders van de activiteitencommissie.

Deze activiteiten zijn: schoolfotograaf, kinderboekenweek, versieren bij juffenverjaardag, Sinterklaas, kerstviering, voorleesontbijt, paaslunch / paasviering, projectweek, koningsspelen groep 1/6, sportdag en wat er zich mogelijk gedurende een schooljaar aandient.

Ouderhulp 

Naast de bovengenoemde inspraakgroeperingen kunt u als ouder op nog andere manieren deelnemen aan activiteiten in de school o.a. hulp bij:

– projecten en vieringen;
– sportactiviteiten en excursie;
– handvaardigheidslessen;
– het helpen met de verteltassen in groep 1 t/m 2 (maken en uitlenen/controleren);
– het uitvoeren van klein onderhoud aan de school;
– onderhoud in de schooltuin!