0113 376116

De school

De naam Kamperschouw is afgeleid van twee woorden: Kamperland en Schouw. Een Schouw is een boot. Vroeger voer er een schouw als voetveer tussen Kamperland en Veere. Wij nemen kinderen mee op een deel van hun tocht over hun levenszee. Wij willen een veilig onderkomen zijn voor kinderen.

De Kamperschouw is een Christelijke Basisschool. We willen een open school zijn voor alle gezindten, maar met behoud van de eigen christelijke identiteit. Kinderen uit allerlei gezindten gaan naar onze school.

Een goede sfeer vinden we erg belangrijk, zodat het eigene van het kind tot zijn recht komt. Wij zijn alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan.