0113 376116

Verlof

Aanvraagforumulier vakantie en verlof:
aanvraagformulier-vakantie-en-verlof-rbl

Werkgeversverklaring:
werkgeversverklaring

Accountantsverklaring
Heeft u een eigen bedrijf? Voeg dan een verklaring van de accountant bij.

In schooljaar 2020-2021 wordt geen verlof toegekend in week 3 & 4 en week 23 & 24 omdat dit toetsweken zijn. Let op! De eindtoets voor groep 8 is dit schooljaar op 20 en 21 april 2021. Dan wordt aan groep 8 leerlingen geen verlof toegekend.

Leerplichtwet

De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag, moeten ze naar de basisschool. Vanaf dat moment zijn ze leerplichtig en vallen de leerlingen onder de Leerplichtwet. Het kind is dan volledig leerplichtig tot en met het einde van het schooljaar waarin de leerling zestien wordt. Dan geldt nog een jaar gedeeltelijke leerplicht. Uw kind moet dan bij een school ingeschreven staan (inschrijvingsplicht).

Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt;

Partiële leerplicht: tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zeventien jaar wordt.

Bij de inschrijvingspapieren ontvangt u ook een folder over de leerplichtwet.

Vrij, buiten de vakantie om 

Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. Tevens moet uw werkgever een verklaring invullen en ondertekenen, waar uit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt.

Zowel het ‘Aanvraagformulier vakantie en verlof` al het formulier `Werkgeversverklaring` kunt u op school krijgen.

Wel extra verlof is mogelijk:

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
  • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het  kind: duur in overleg met directeur
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur
  • Verhuizing van gezin: één dag

Graden in verwantschap

1e  graad: ouders

2e  graad: grootouders, broers en zussen

3e  graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)

4e  graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).