0113 376116

Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een uit leerlingen bestaande raad die de directeur adviseert over belangrijke zaken op school. Zo denkt de leerlingenraad (llr) mee over schoolactiviteiten, gedrag in en rond de school en inrichting van de pleinen. Elk jaar vaardigt elke bovenbouwgroep één leerling af die namens de groep (de achterban) vergadert met de directeur over bovenstaande zaken.

Hoe word je lid?

Aan het begin van het schooljaar vragen de meesters en juffen aan de kinderen wie lid wil worden van de llr. Die kinderen houden op een afgesproken datum een pitch waarom zij vinden dat zij geschikt zijn om lid te worden van de llr. Vervolgens worden verkiezingen georganiseerd. De leerling met het grootst aantal stemmen wordt gekozen.

Maar dan wint toch het kind met de meeste vrienden?

Nee. De meesters en juffen benadrukken dat de populairste leerling niet per definitie de beste leerling voor de llr is. Een belangrijke eigenschap van een lid is dat hij / zij goed kan uitleggen waarom hij / zij iets vindt. De groep moet dus goed nadenken wie dat heel goed kan en zo op kan komen voor de belangen van heel de klas (en school).

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Dit jaar bestaat de llr uit drie leerlingen. Groep 5 heeft Luca afgevaardigd, groep 6/7 Milan en groep 7/8 Rowen.

Notulen

LLR01-20181003

LLR02-20181211