0113 376116

Speerpunten 2018-2019

Muziek

Net voor de grote vakantie werd bekend dat Primas-scholengroep een grote subsidie heeft binnengehaald om het muziekonderwijs in onze vereniging een grote impuls te geven. Dat heeft ertoe geleid dat binnen de vereniging een aantal mensen als muziekspecialist zijn opgeleid en een nieuwe methode voor muziek is aangeschaft. De meesters en juffen van De Kamperschouw worden opgeleid om die methode goed in te zetten.

De samenwerking met de muziekschool en de -vereniging wordt ook dit jaar voortgezet. Elke leerling op Noord-Beveland leert in groep 5 en 6 een muziekinstrument bespelen. Dit is uniek in Nederland! En daar zijn wij de gemeente en andere partners ook zeer dankbaar voor.

Speelplein

Vorig schooljaar is het speeltoestel op het voorplein afgekeurd. Een aantal ouders hebben dat toestel netjes voor ons verwijderd. Nu hebben de kinderen echter te maken met een betonwoestijn. Alle kinderen, meesters, juffen en ouders zijn bezig met het vormen van visie op een uitdagend speelplein. Dat gebeurt door middel van tekeningen, gesprekken en discussies. Ook de gemeente en wellicht de Rabobank willen een rol spelen in het realiseren van een fantastisch plein! Wordt vervolgd.

ICT

Elke groep op De Kamperschouw werkt al met een digitaal schoolbord. Steeds meer vakgebieden worden digitaal ondersteund. Het team van De Kamperschouw is dit schooljaar begonnen met het vormen van visie op ICT op De Kamperschouw! Wat voor apparaten willen we inzetten? Hoeveel geld hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we kinderen blijven leiden en begeleiden zonder de grip op de groep te verliezen? Want als kinderen een eigen apparaat hebben, wat doen ze dan? Op al die vragen proberen we antwoorden te vinden om een richting in te slaan naar de toekomst. Want we leiden op dit moment kinderen op voor banen die in 2030 niet meer bestaan …

Ook willen we vlotter en makkelijker communiceren. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Parro!