0113 376116

CBS de Kamperschouw heeft het verkeersveiligheidlabel behaald!

Hoera! We hebben het Zeeuwse verkeersveiligheidslabel behaald. Het ROVZ heeft ons goed ondersteund met beleid voor verkeerseducatie, maar ook met excursies en ander verkeersgerelateerd aanbod.

Uw verkeershandelingen rond de school zijn op dit moment overwegend veilig en positief. Houd dat vol zodat álle kinderen veilig op school kunnen komen. Dank jullie wel!